Χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλες PDF Εκτύπωση E-mail
  • Ο υδρολήπτης σε περίπτωση αμφισβήτησης κατανάλωσης υποχρεούται να προσέλθει στην επιχείρηση εντός της προθεσμίας εξόφλησης των λογαριασμών. Μετά τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας υποχρεούται στη καταβολή του ποσού του πιο πάνω λογαριασμού.
  • Όταν ο καταναλωτής φεύγει για διακοπές ή λείψει για οποιοδήποτε λόγο αρκετό διάστημα, μην ξεχνά να κλείνει την παροχή νερού.  Μια διαρροή μπορεί να προκαλέσει ζημιές στο ακίνητό του και «φούσκωμα» του λογαριασμού.
  • Αυτός που κάνει παράνομη σύνδεση της οικοδομής του με το δίκτυο ύδρευσης εκτός των ποινικών ευθυνών υπόκειται και στην καταβολή δικαιώματος συνδέσεων τετραπλάσιο αυτού  που έχει καθοριστεί, ή δε κατανάλωση νερού σε περίπτωση που δεν υπάρχει υδρομετρητής ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Η διακοπή της παροχής υδροδότησης είναι υποχρεωτική από την Επιχείρηση μετά την καθορισμένη ημερομηνία εξόφλησης. Έτσι ο καταναλωτής αποφεύγει την διακοπή νερού αλλά και τα τέλη επανασύνδεσης. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν λάβατε τον λογαριασμό ζητείστε από το ταμείο να σας εκδοθεί αντίγραφο.
  • Οι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να φροντίζουν ώστε οι ενοικιαστές τους να εξοφλούν τους λογαριασμούς ύδρευσης/αποχέτευσης πριν εκείνοι αποχωρήσουν από το ακίνητο. Και τούτο διότι βάσει του Κανονισμού Ύδρευσης, τα χρέη βαρύνουν το ακίνητο και υπεύθυνος για την πληρωμή τους είναι ο ιδιοκτήτης.