Σύνδεση με το δίκτυο - Δικαιολογητικά PDF Εκτύπωση E-mail

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

  1. Αίτηση – Δήλωση που χορηγείται από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και συμπληρώνεται από τον ιδιοκτήτη.
  2. Προσκομίζοντας τα εξής στοιχεία:

-Θεωρημένη άδεια για Ύδρευση από την Πολεοδομία

-Υπεύθυνη Δήλωση του αδειούχου εγκαταστάτη υδραυλικού για τις υδραυλικές εγκαταστάσεις. Αν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι υδραυλικές εγκαταστάσεις ο ιδιοκτήτης υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομίσει στην Υπηρεσία τη δήλωση του υδραυλικού με το πέρας των εργασιών

  1. Αντίστοιχα ισχύουν και σε περίπτωση πολυκατοικιών

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

  1. Αίτηση – Δήλωση που χορηγείται από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και συμπληρώνεται από τον ιδιοκτήτη ή τον μηχανικό του.
  2. Προσκομίζοντας τα εξής στοιχεία:

-Θεωρημένη άδεια για Αποχέτευσης από την Πολεοδομία

-Υπεύθυνη Δήλωση του αδειούχου εγκαταστάτη υδραυλικού

-Διάγραμμα κάλυψης από την άδεια της οικοδομής (σε φωτοαντίγραφο)

-Σχέδια κατόψεων όλων των ορόφων και του υπογείου (αν υπάρχει) από την άδεια της οικοδομής (σε φωτοαντίγραφο)

-Πίνακας κατανομής ποσοστών οριζόντιας ιδιοκτησίας (για πολυκατοικία)