Υδρόμετρα - Τοποθέτηση και μετρήσεις PDF Εκτύπωση E-mail

Σύμφωνα με τον κανονισμό ύδρευσης η Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  αναλαμβάνει αποκλειστικά, και μόνο αυτή, την τοποθέτηση της νέας παροχής ύδρευσης και αποχέτευσης. Από τον κεντρικό αγωγό  έως το υδρόμετρο δεν επιτρέπεται να παρέμβει κανένας υδραυλικός, παρά μόνο οι αρμόδιοι υπάλληλοί της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση βλάβης ή εμπλοκής του υδρομέτρου, οπότε πρέπει ο ιδιοκτήτης να το δηλώσει στη Δ.Ε.Υ.Α.Σ., το συνεργείο της οποίας θα αναλάβει τον καθαρισμό ή την αλλαγή του.
Ο ιδιοκτήτης της παροχής υποχρεούται να διατηρεί την εγκατάσταση του υδρομέτρου πάντοτε καθαρή και εμφανή από τυχόν κάλυψή του με χώματα ή άλλα υλικά, ώστε ο υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. να μπορεί να παίρνει ενδείξεις. Επίσης, πρέπει ο ιδιοκτήτης να φροντίσει για τη μεταφορά του υδρομέτρου σε θέση εκτός του ακινήτου ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση για την λήψη των ενδείξεων.