Μήνυμα Διευθυντή PDF Εκτύπωση E-mail

 

1. τη διασφάλιση της ποιότητας και των απαραίτητων ποσοτήτων του πόσιμου νερού.

2. την ορθολογιστική διαχείριση των υφισταμένων υδάτινων πόρων.

3. την προστασία του υπεδάφους με την κατασκευή σύγχρονων δικτύων ακαθάρτων και την κατάργηση των υπαρχόντων απορροφητικών βόθρων.

4. την βιολογική επεξεργασία των λυμάτων της περιοχής για την προστασία του περιβάλλοντος και του ποταμού Ευρώτα.

Σήμερα εσείς ο Σπαρτιάτης – πελάτης μας, συμβάλλετε συνεχώς μέσα από τους λογαριασμούς του νερού, στην υλοποίηση όλων των έργων που έχουν ενταχθεί ή θα ενταχθούν σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα καλύπτοντας μέρος της δαπάνης κατασκευής των (15 – 22 %).

Θα θέλαμε μέσα από τηv ιστοσελίδα να σας ευχαριστήσουμε για την συμβολή σας στην υλοποίηση αυτού του προγράμματος, καθώς για την ανεκτική σας στάση απέναντι στις ταλαιπωρίες, που επιφέρουν οι κατασκευές των έργων (κυκλοφορικά προβλήματα – σκόνη – λάσπη – θόρυβος).

Για την Διεύθυνση της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

Με εκτίμηση

ΗΛΙΑΣ ΤΡΑΚΑΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

Δ/ΝΤΗΣ ΔΕΥΑΣ