Δικαιολογητικά

Παρακάτω μπορείτε να ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζονται ανάλογα του αιτήματος σας. Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τις αιτήσεις που εκδίδονται απο την υπηρεσία μας.

Τέλος έχοντας συγκεντρώσει και συμπληρώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορείτε να μας τα παραδώσετε στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ή να τα σαρώσετε και αποστείλετε ηλεκτρονικά με την χρήση της φόρμας του παρακάτω συνδέσμου

Ηλεκτρονικές Αιτήσεις

*Στην περίπτωση ηλεκτρονικού αιτήματος ενδέχεται να χρειαστεί και η φυσική σας παρουσία στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ

Περιγραφή Οδηγίες Λήψη Εγγράφων
Νέα Παροχή Ύδρευσης
  • Άδεια οικοδομής
  • Αίτηση Νέας Παροχής
Αίτηση Νέας Παροχής Υδρευσης
Νέα Παροχή Αποχέτευσης
  • Άδεια οικοδομής
  • Σχέδια κατόψεων όλων των ορόφων και υπογείων (εάν υπάρχει)
  • Τοπογραφικό
  • Διάγραμμα Κάλυψης
  • Λογαριασμός Ύδρευσης
  • Αίτηση Νέας Παροχής
Αίτηση Νέας Παροχής Αποχέτευσης
Υπευθ. Δήλωση Αλλαγής Ονόματος
  • Ε9 για όνομα ιδιοκτήτη / ηλεκτρονικό ενοικιαστήριο για αλλαγή ενοικιαστή
  • Υπευθ. Δήλωση Αλλαγής Ονόματος
Υπευθ. Δήλωση
Απλή Υπευθ. Δήλωση Απλή Υπεύθ. Δήλωση γενικής χρήσης yd2