Ανάλυση δειγμάτων για ανίχνευση ιού SARS CoV-2

Η Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης προέβει στη διενέργεια δειγματοληψίας σε ανεπεξέργαστα και επεξεργασμένα λύματα στο Βιολογικό Καθαρισμό Σπάρτης  και στην εξέταση / ανάλυση των δειγμάτων αυτών για την παρουσία του ιού SARS CoV-2.

Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε στις 18/08/2020 και ο έλεγχος έγινε στο Διαπιστευμένο Εργαστήριο «Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών»

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αναλύσεων «Δεν ανιχνεύτηκε ιός SARS CoV-2» σε κανένα από τα δείγματα του Βιολογικού

                                       Εκ της ΔΕΥΑΣ