Ανάλυση λυμάτων

Τα αποτελέσματα της 14ης δειγματοληψίας που έγινε στα λύματα του Βιολογικού Καθαρισμού Σπάρτης στις 09/03/2021 (ημερομηνία δειγματοληψίας) για την ανίχνευση του ιού SARS-COV-2 ήταν Αρνητικά (NEGATIVE).

εκ της Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης