ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΣΠΑΡΤΗΣ

Υπεγράφη την Παρασκευή 04-11-2022 το δανειστικό συμβόλαιο μεταξύ Ταμείου Παρακαταθηκών  και Δανείων και ΔΕΥΑΣ από το νόμιμο εκπρόσωπό του Ταμείου κύριο Βασίλη Νικολακάκο και την Πρόεδρο της ΔΕΥΑΣ κυρία  Γεωργία Δεδεδήμου ποσού 6.204.000€ που αφορά το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΣΠΑΡΤΗΣ».

Με την υπογραφή του συμβολαίου θα ξεκινήσουν  από την ΔΕΥΑΣ άμεσα οι διαδικασίες δημοπράτησης του έργου.

   Εκ της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.