ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ προς κατοίκους ΤΚ Καλυβίων Σοχάς

Στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΟΧΑΣ»  σας ενημερώνουμε ότι η ΔΕΥΑΣ είναι υποχρεωμένη στις 30/11/2020 να προβεί στην κατάργηση του παλαιού δικτύου.

Καλείστε να συνδεθείτε με το νέο δίκτυο κάνοντας τις ανάλογες εργασίες στο εσωτερικό των ιδιοκτησιών σας.

Σε διαφορετική περίπτωση η ΔΕΥΑΣ δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα που θα δημιουργηθούν. 

Εκ της ΔΕΥΑΣ