ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από τη Δ.Ε.Υ.Α.  Σπάρτης ανακοινώνεται ότι αποκατεστάθη άμεσα η βλάβη  στο μετασχηματιστή της γεώτρησης του Αγ. Ιωάννη από το συνεργείο της ΔΕΗ και ως εκ τούτου η υδροδότηση της πόλης συνεχίζεται κανονικά.