ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ SARS-COV-2

Στα αποτελέσματα της 12ης δειγματοληψίας που έγινε στα λύματα του Βιολογικού Καθαρισμού Σπάρτης στις 24/02/2021 για την ανίχνευση του ιού SARS-COV-2 το ιικό φορτίο ήταν πολύ χαμηλό.