ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ SARS-COV-2

Τα αποτελέσματα της 13ης δειγματοληψίας που έγινε στα λύματα του Βιολογικού Καθαρισμού Σπαρτής στις 02/03/2021 για την ανίχνευση του ιού SARS-COV-2 ήταν Αρνητικά (NEGATIVE )