ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ SARS-COV-2

Κατά την τελευταία δειγματοληψία που έγινε στα λύματα του Βιολογικού καθαρισμού στις 22/03/2021 για την ανίχνευση του ιού SARS-COV-2 ανιχνεύθηκαν 24.000 αντίγραφα ιικού RNA/lt.

Η ΔΕΥΑΣ θα πραγματοποιήσει νέα δειγματοληψία την Δευτέρα 29/03/2021.