ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ SARS-COV-2

Κατά την τελευταία δειγματοληψία που έγινε στα λύματα του Βιολογικού καθαρισμού στις 28/03/2021 για την ανίχνευση του ιού SARS-COV-2 τα δείγματα βρέθηκαν θετικά. Ανιχνεύθηκαν 37.000 αντίγραφα ιικού RNA/lt (έναντι 24.000 αντίγραφα του ιικού RNA/lt στις 22/03/2021. Για την αύξηση αυτή ενημερώθηκαν ήδη οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Η ΔΕΥΑΣ θα πραγματοποιήσει νέα δειγματοληψία την Τετάρτη 31/03/2021.