ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ SARS-COV-2

Κατά την τελευταία δειγματοληψία που έγινε στα λύματα του Βιολογικού καθαρισμού στις 19/04/2021 για την ανίχνευση του ιού SARS-COV-2 τα δείγματα βρέθηκαν θετικά, η κατάσταση παραμένει σταθερή.

Για τα αποτελέσματα ενημερώθηκαν ήδη οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Η ΔΕΥΑΣ θα συνεχίσει τις δειγματοληψίες (επόμενη δειγματοληψία την Μεγάλη Τρίτη  27/04/2021) παρακολουθώντας την εξέλιξη της κατάστασης.