ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ SARS-COV-2

Κατά την τελευταία δειγματοληψία που έγινε στα λύματα του Βιολογικού καθαρισμού στις 04/05/2021 για την ανίχνευση του ιού SARS-COV-2 τα δείγματα βρέθηκαν θετικά. Παρατηρείται σημαντική μείωση του ιικού φορτίου κατά 50% 5,2Ε+04 περίπου(52.000 αντίγραφα ιικού RNA/lt έναντι 120.000 αντιγράφων στις 27/04/2021).

  Για τα αποτελέσματα ενημερώθηκαν ήδη οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Η ΔΕΥΑΣ θα συνεχίσει τις δειγματοληψίες  παρακολουθώντας την εξέλιξη της κατάστασης.