ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ SARS-COV-2

Κατά την τελευταία δειγματοληψία που έγινε στα λύματα του Βιολογικού καθαρισμού στις 17/05/2021 για την ανίχνευση του ιού SARS-COV-2 το αποτέλεσμα ήταν 7.000 αντίγραφα ιού ανά λίτρο λυμάτων . Σε  σχέση με την τελευταία μέτρηση (10-05-2021) παρατηρείται σημαντική και σταθερή μείωση του ιικού φορτίου περισσότερο από 60%  , που υποδουλώνει βελτίωση του επιδημικού φορτίου στον πληθυσμό.

Για τα αποτελέσματα ενημερώθηκαν ήδη οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Η ΔΕΥΑΣ θα συνεχίσει τις δειγματοληψίες   παρακολουθώντας την εξέλιξη της κατάστασης