ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ SARS-COV-2

Τα αποτελέσματα της 11ης δειγματοληψίας που έγινε στα λύματα του Βιολογικού Καθαρισμού Σπαρτής στις 09/02/2021 για την ανίχνευση του ιού SARS-COV-2 ήταν Αρνητικά (NEGATVE )