ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ SARS-COV-2

      Τα αποτελέσματα και της τρίτης δειγματοληψίας(25/9/2020) στα λύματα του Βιολογικού Σπάρτης για ανίχνευση του SARS-COV-2 ήταν ΑΡΝΗΤΙΚΑ