ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΟΧΑΣ – ΜΕΛΕΤΗ