Αποκατάσταση βλάβης ΤΚ Γοράνων

ΔΕΥΑΣ. 21/01/2021. Αποκατάσταση βλαβών στην Περιοχή Τ.Κ Γοράνων από συνεργείο της ΔΕΥΑΣ