ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Αποκαταστάθηκε η βλάβη στην περιοχή Αγ. Νικολάου και αρχίζει σταδιακά η ομαλή υδροδότηση της πόλης.