ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΩΝ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 80 (20/06/2022)

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΩΝ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 80