ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΤΚ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (14/06/2022)

 

Αντικατάσταση καμένου αντλητικού στην Τ.Κ. Αγ. Αναργύρω

ν