ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΙΚΟΥΛΙΑΝΙΚΑ (9/6/2022)

 

Αποκατάσταση βλάβης υποβρυχίου στην Τ.Κ. Πικουλιάνικα