ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΥΣΤΡΑ

Βελτίωση ύδρευσης Τ.Κ. Μυστρά

Όπως δήλωσε η Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κα. Γεωργία Δεδεδήμου, «η Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης βρίσκεται σήμερα στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι το έργο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, αφού από την Τετάρτη 29 Ιουνίου τέθηκε σε λειτουργία τόσο η νέα δεξαμενή όσο και το νέο αντλητικό συγκρότημα στην περιοχή «Βουβάλους» της Τοπικής Κοινότητας Μυστρά. Απομένει η κατασκευή ενός μικρού τμήματος δικτύου από την πηγή «Νεροκαρυάς» για την ολοκλήρωση του έργου.»

Η Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης, συνέταξε και υλοποίησε μελέτη με τίτλο «Βελτίωση Ύδρευσης Μυστρά» για την αξιοποίηση της νέας δεξαμενής για την πληρέστερη υδροδότηση του οικισμού μέχρι και τον Αρχαιολογικό Χώρο Μυστρά, την αντικατάσταση του ανοιχτού καναλιού μεταφοράς νερού από την πηγή με κλειστό προστατευμένο αγωγό και τη βελτιωμένη υδροδότηση του δικτύου του Μυστρά καθώς και του Παλαιολογίου από τη νέα δεξαμενή, μέσω χωριστών τροφοδοτικών αγωγών.

Το νέο έργο ύδρευσης περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα σύγχρονα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως:

  • υδραυλικές συσκευές,
  • αντικατάσταση του αντλητικού της γεώτρησης,
  • μειωτές πίεσης και άλλα,

με σκοπό επαρκή υδροδότηση των οικισμών με χρονικό ορίζοντα σε βάθος σαρανταετίας.

Το έργο εντάχθηκε και χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 67056/22-11-2018 του Υπουργείου Εσωτερικών (Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής, Τμήμα Αναπτυξιακών Προγρ/των & Διαχείρισης Π.Δ.Ε).

Η σχετική μελέτη δημοπρατήθηκε την 30η Αυγούστου 2019 με συμφωνητικό ποσού 308.643,14 € το οποίο υπεγράφη την 16η Οκτωβρίου 2020 ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του ζωτικής σημασίας αυτού έργου ανήλθε στις  575.000,00 €.