Βλάβη κεντρικού αγωγού τροφοδοσίας κεντρικής δεξαμενής Σπάρτης