Δίκτυο Αποχέτευσης

Αποχέτευση ομβρίων

Το δίκτυο ομβρίων της πόλης είναι υποτυπώδες και ανεπαρκές. Χρονολογείται απο το 1950 και δεν υπάρχει πλήρη χαρτογράφηση για να γνωρίζουμε το ακριβές μήκος του.

Μελέτες που βρίσκονται στο στάδιο ολοκλήρωσης ή απαιτούμενων αδειοδοτήσεων είναι

  • Κατασκευή Βασικού δικτύου ομβρίων Καλύβιών Σοχάς ενδεικτικού προυπολογισμού 350.000,00€

Η υπηρεσία έχει προβει σε επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα για την αποσυμφόρηση ομβρίων υδάτων