ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Α. Εργώδεις συσκέψεις, με αυτοδιοικητικούς, θεσμικούς και κοινωνικούς παράγοντες θα ξεκινήσει ο νέος Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑΣ μαζί με τον Δ/ντή της επιχείρησης.

Β. Την 1η Οκτωβρίου 2019 και ώρα 13:30θα γίνει συνάντηση των εργαζομένων (Σωματείου) της ΔΕΥΑΣ με τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Δ/ντή για ανταλλαγή απόψεων κοινού ενδιαφέροντος επάνω στη λειτουργία της ΔΕΥΑΣ.

Γ. Στις 3 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 18:3 θα συναντηθούν οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου με τον Πρόεδρο του ΔΣ της ΔΕΥΑΣ κο Θεμιστοκλή Πατσιλίβα, τον Δ/ντή κο Ηλία Τρακάκη και τους προϊσταμένους των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΣ. Σκοπός  της συνάντησης η υπηρεσιακή γνωριμία και η ανταλλαγή απόψεων και θέσεων σε θέματα ύδρευσης, αποχέτευσης, οικιακών λυμάτων και ομβρίων υδάτων, διαχείριση οικιακών αποβλήτων και διαχείριση κοινών δικτύων ύδρευσης-άρδευσης.

Δ. Τις προσεχείς ημέρες θα συναντηθούν ο  τέως Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑΣ κος Βαλιώτης Ευάγγελος  με το νέο Πρόεδρο κο Θέμιστοκλή Πατσιλίβα για ενημερωτική συζήτηση πάνω σε θέματα λειτουργικής  και οικονομικής κατάστασης της ΔΕΥΑΣ.

Ε. Έπονται στη συνέχεια η συνάντηση του Προέδρου του ΔΣ της ΔΕΥΑΣ κου Θεμιστοκλή Πατσιλίβα και των υπηρεσιακών παραγόντων της ΔΕΥΑΣ με τα ΜΜΕ, που ο τόπος και ο χρόνος θα οριστούν στην πρόσκληση που θα σταλεί.

ΣΤ. Ο κοινωνικός διάλογος με φορείς συλλογικούς θα είναι συνεχής και η αμφίδρομη ενημέρωση δημοτών και παραγόντων της ΔΕΥΑΣ αμείωτη και συνεχώς ζητούμενη. Στις συσκέψεις αυτές, επιδιώκουμε την παρουσία του Δημάρχου κου Πέτρου Δούκα και του αρμοδίου Αντιδημάρχου, στα πλαίσια των χρονικών τους δυνατοτήτων.

Ευχόμαστε υγεία και καλή δουλειά.  

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΔΕΥΑΣ                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑΣ

 

 

ΤΡΑΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ                           ΠΑΤΣΙΛΙΒΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ