ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δελτίο Τύπου

Με αμείωτο ρυθμό η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. φροντίζει τον καθαρισμό του δικτύου και των εσχαρών απορροής ομβρίων υδάτων εν’ όψει των φθινοπωρινών βροχών.

Η εντολή της νέας Δημοτικής Αρχής προς τις υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α.Σ είναι :

  • Όλοι οι Δημότες να έχουν ποιοτικό και επαρκές νερό, με το μικρότερο δυνατό κόστος διαχείρισης.
  • Όλοι οι Δημότες, όπου υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων να συνδεθούν.

Ζητούμε την συμβολή σας για την ορθολογική χρήση του πόσιμου νερού και την συνέπεια σας στην έγκαιρη τακτοποίηση των οικονομικών σας υποχρεώσεων προς την Δ..Ε.Υ.Α.Σ. του Δήμου Σπάρτης.

                                Ο Διευθυντής  της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.