ΔΕΥΑΣ 16/09/2020 .Καθαρισμός φρεατίων ομβρίων υδάτων.

ΔΕΥΑ ΣΠΑΡΤΗΣ  16/09/2020

Καθαρισμός φρεατίων ομβρίων υδάτων