ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ”