Διακοπή νερού στην περιοχή της Κοκκινόραχης

Λόγω βλάβης του κεντρικού αγωγού ύδρευσης θα γίνει διακοπή νερού στην περιοχή Κοκκινόραχης. Η αποκατάσταση υπολογίζεται  να ολοκληρωθεί αργά το απόγευμα λόγω της σοβαρότητας της βλάβης .