Διακοπή Νερού Τ.Κ. Ανωγείων

Λόγω εκτάκτου βλάβης στο κεντρικό δίκτυο ύδρευσης θα γίνει διακοπή νερού στην Τ.Κ. Ανωγείων ΔΕ Φάριδος από 9:00 το πρωί μέχρι 2:00 το μεσημέρι.