Διακοπή νερού Τ.Κ. Λευκοχώματος

Λόγω εκτάκτους βλάβης υπάρχει διακοπή νερού στην Τ.Κ. Λευκοχώματος της ΔΕ Φάριδος . Η βλάβη υπολογίζεται ότι θα αποκατασταθεί μέχρι τις 2:00 μμ .

Συνεργείο της ΔΕΥΑΣ εργάζεται  για την άμεση αποκατάστασή της.

Εκ της ΔΕΥΑΣ