Διακοπή νερού

       Από την Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης  ανακοινώνεται  ότι λόγω έκτακτης βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης κατά την διάρκεια εργασιών του έργου των ομβρίων επί των οδών Κύπρου και Θερμοπυλών θα γίνει διακοπή νερού μέχρι αποκατάσταση της βλάβης.

Εκ της ΔΕΥΑΣ