ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ οικ. Κυπα-ρίσσι τ.κ. ΛΟΓΓΑΝΙΚΟΥ την 23-07-2019