ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ περιοχή Α΄ νεκροταφείο Σπάρτης

Λόγω εκτάκτου βλάβης στο κεντρικό δίκτυο ύδρευσης έγινε διακοπή νερού στην περιοχή Α΄ Νεκροταφείου Σπάρτης. Η διακοπή εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περίπου 2 – 3 ώρες.