ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ ΤΚ ΚΕΦΑΛΑ ΔΕ ΜΥΣΤΡΑ

Λόγω εκτάκτου βλάβης στο κεντρικό δίκτυο ύδρευσης έγινε διακοπή νερού στην Τ.Κ. Μυστρά. Η διακοπή εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περίπου 2 – 3 ώρες (περίπου 2:00 το μεσημέρι) .