ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ ΤΚ ΣΚΟΥΡΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ τ.κ. ΣΚΟΥΡΑΣ

Την 22-11-2019 από 09:00 έως 17:00 λόγω βλάβης στο εξωτερικό δίκτυο τροφοδοσίας

Εκ της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.