ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ τ.κ. Λευκοχώματος & Κυδωνιάς την 30-07-2019