ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ

Λόγω εκτάκτους βλάβης υπάρχει διακοπή νερού μεταξύ  των οδών Αρχιδάμου Θερμοπυλών Λυκούργου και Επισκόπου Βρεσθένης.

Η βλάβη υπολογίζεται ότι θα αποκατασταθεί περί 14:00

 Εκ  της ΔΕΥΑΣ