Διοικητικό Συμβούλιο 2018

Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη
Ευάγγελος Βαλιώτης Δήμαρχος Σπάρτης – Πρόεδρος Δ.Σ.
Παναγιώτης Ρήγας Δημοτικός Σύμβουλος – Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Γρηγόρη Δήμητρα Δημοτική Σύμβουλος πλειοψηφία
Ιωάννης Μαντζουράνης Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφία Αργυρόπουλος Σταύρος Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφία
Χριστίνα Μακρυσοπούλου Δημοτική Σύμβουλος πλειοψηφία Τσίπουρας Κωνσταντίνος Δημοτικός Σύμβουλος πλειοψηφία
Ηλίας Κοντάκος Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφία Κανακάκος Χρήστος Δημοτικός Σύμβουλος μειοψηφία
Αθανάσιος Δημητρακόπουλος Κάτοικος Καλλονάκης Κωνσταντίνος Κάτοικος
Γεωργία Ζαχαρακοπούλου Κάτοικος Παπαδόπουλος Ιωάννης Κάτοικος
Βαρβάρα Χρόνη Εκπρόσωπος Συλλόγου Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματικών Ν. Λακωνίας Ψυχογιός Παναγιώτης Εκπρόσωπος Συλλόγου Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματικών Ν. Λακωνίας
Ιωάννης Μαρκουτσάς Εκπρόσωπος Εμπορικού Συλλόγου Σπάρτης Βούλγαρης Ιωάννης Εκπρόσωπος Εμπορικού Συλλόγου Σπάρτης
Βασίλειος Κουτσουμπός Λογιστής – Εκπρόσωπος Εργαζομένων Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Ηλιόπουλος Ιωάννης Λογιστής – Εκπρόσωπος Εργαζομένων