ΔΟΛΙΟΘΦΟΡΑ ΣΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΑ

Σας γνωρίζουμε ότι λόγω δολιοφθοράς (κλοπή καλωδίων και ηλεκτρικών πινάκων από αγνώστους) από τη γεώτρηση του Κλαδά αυτή τέθηκε εκτός λειτουργίας. Η κοινότητα θα αντιμετωπίσει μερικό πρόβλημα επάρκειας ύδατος και ζητούμε την κατανόησή τους. Η Υπηρεσία μας έχει προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την κατά το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση του προβλήματος.
 
Εκ της ΔΕΥΑΣ