Δολιοφθορά στο δίκτυο ύδρευσης στην τ.κ. Ξηροκαμπίου