ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Το εργαστήριο της ΔΕΥΑ Σπάρτης ολοκλήρωσε επιτυχώς την επέκταση του Πεδίου Διαπίστευσης για 6 νέες παραμέτρους για τα νερά και τα λύματα.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι στο εργαστήριο της ΔΕΥΑ Σπάρτης εξετάζονται ετησίως πάνω από 1.000 δείγματα νερών και λυμάτων

Παλιο ΕΠΕΔΝέο ΕΠΕΔ