ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Η Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης προτίθεται να αναθέσει την συντήρηση και καλλιέργεια αγροτεμαχίου (160 ελαιόδεντρα) που έχει στην κατοχή της στον Άγιο Ιωάννη Σπάρτης.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα γραφεία της ΔΕΥΑΣ (Γκορτσολόγου 60, 2ος  όροφος) μέχρι 20/03/2023.