Ενημέρωση για την ποιότητα του νερού μέσω εφαρμογής για κινητό