ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Προς ενημέρωση των πολιτών, σας γνωρίζουμε ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη στο δίκτυο μεταφοράς ύδατος και επανέρχεται σταδιακά η πίεση νερού της πόλης.