ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΗΓΩΝ ΔΗΜΑΡΑ Δ.Ε.ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ (22-06-2022)

 

 

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΗΓΩΝ ΔΗΜΑΡΑ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ Δ.Ε. ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ